Menu
Array

Články, publikace, angličtina - jak psát vědecké práce

Pod záštitou KISKu proběhne 9. dubna od 17:15 do 18:40 na Filozofické fakultě přednáška na téma Vědecké psaní a publikování.

Přednáška profesorky Evy Baranyiové se v první části zaměří na přípravu srozumitelného textu. Paní lektorka uvede řadu příkladů nadbytečných slov nebo nesprávného používání odborných výrazů. Většina příkladů bude v angličtině.

Druhá část se bude zabývat spoluprací s překladatelem, přípravou a technickým zpracováním rukopisu pro redakci, častými chybami z pohledu editora. Přiblíží proces posuzování rukopisů, práva a povinnosti oponenta, zdůrazní nutnost korektur i v době počítačové sazby, a rozebere příčiny zamítnutí rukopisů v redakci.

Přednáška proběhne v učebně B2.43 v budově FF na Arna Nováka a potrvá do 18:40 hodin.

Pozvánka, 8. duben 2015

Další pozvánky

Další aktuality