Menu
Array

Pondělní workshopy EdTech na Letní škole 2015

Na Letní škole, která se nám kvapem blíží, se můžete těšit na technologické workshopy z dílny specializace EdTech.

Přihlašování na workshopy probíhá od úterý 12. května od 17.00.

Přihlašování na workshopy

3D tisk, 3D modelování a 3D skenování

Dáša Chytková a Michal Černý

Workshop představí základní principy 3D tisku. Na konkrétní 3D tiskárně účastníci uvidí přímou ukázku tisku objekt. Druhá část workshopu bude zaměřená na jednoduchou práci v editoru pro modelování 3D objektů a základní možnosti 3D skenování. Účastník si může vyzkoušet ovládání 3D skeneru a může si vymodelovat jeden objekt, který si následně vytiskne a odnese s sebou. Modelování je snadné, není nutné mít předchozí znalosti. Budete mít možnost provést 3D digitalizaci libovolného objektu (napříkald své osoby), který vám zašleme na váš e-mailem.

Účastník bude na konci semináře:

 • znát základní principy 3D tisku a 3D modelování
 • chápat možnosti využití 3D tiskáren v různých oblastech
 • umět vymodelovat základní objekt (např. záložku do knihy s vlastním jménem)
 • umět naskenovat objekt
 • umět svůj vytvořený objekt vytisknout

Jak vybrat správné mobilní zařízení?

Pavla Kovářová

Jednotlivci i organizace se v současnosti často dostávají do situace, že chtějí vybrat mobilní zařízení, ale musí si vybrat z široké nabídky, aniž by měli jasno v tom, co vlastně chtějí. Při kreativním workshopu si vyzkoušíte situaci, kdy jste byli osloveni, abyste pomohli škole vybrat mobilní zařízení pro potřeby učitelů, aby se s nimi naučili pracovat a podpořili svou výuku využitím těchto nástrojů. S využitím všech dostupných zařízení a informačních zdrojů identifikujeme různá kritéria, která mohou hrát roli, ať už na úrovni technických parametrů, kompatibility se současným vybavením školy nebo předpokládaného využívání těchto zařízení (dostupný software, uživatelská přívětivost).

Výsledkem workshopu bude rozhodovací nástroj při volbě mobilního zařízení, který bude připraven pro potřeby škol, ale využitelný bude také pro jednotlivce nebo jinou organizaci.

Účastník bude na konci workshopu:

 • orientovat se v typech mobilních zařízení
 • znát vlivy technických parametrů na používání mobilního zařízení
 • mít přehled o dostupném softwaru pro nejpoužívanější operační systémy v mobilních zařízeních
 • schopen přemýšlet o odlišnostech v uživatelské zkušenosti s jednotlivými typy zařízení a systémy
 • vybrat vhodné mobilní zařízení po zhodnocení technických i lidských hledisek

Taxonomie vzdělávacích cílů v aplikacích dotykových zařízení

Pavlína Mazáčová

Každý, kdo chce jako lektor využívat při vzdělávací aktivitě dotyková zařízení, má nepřeberné možnosti výběru aplikací se vzdělávacím obsahem. „Učitelování“ se však neobejde bez didaktické složky, a tak se při využívání technologií ve vzdělávání rojí otázky typu Jak správně didakticky včlenit aplikaci do výuky daného tématu? Jak docílit toho, aby zařazování vzdělávacích aplikací bylo smysluplné a funkční, aby odpovídalo vzdělávacím cílům předem stanoveným pro vedení workshopu, semináře nebo jiné edukační aktivity? Na tyto otázky si účastníci workshopu postupně odpoví. Ponoříme se do zajímavé oblasti vzdělávacích cílů a jejich typologie, poté budeme hledat a analyzovat různé vzdělávací aplikace a přiřazovat je jednotlivým rovinám cílů edukace podle předem stanovených kritérií, např. cílových skupin. Když bude workshop zakončen společně vytvořenými návrhy, jak podle vzdělávacích cílů využít danou vzdělávací aplikaci např. v lekcích práce s informacemi, bude to príma!

Výsledkem workshopu bude přehled aplikací pro různé roviny vzdělávacích cílů u vybraných témat práce s informacemi a několik návrhů modelových částí lekcí informačního vzdělávání, využitelných např. ve školách, v knihovnách nebo jiných neformálních vzdělávacích prostředích.  

Účastník bude na konci workshopu:

 • znát různé taxonomie vzdělávacích cílů
 • schopen o vzdělávacích cílech relevantně přemýšlet a umět je stanovit ve výuce konkrétního tématu svého oboru
 • umět didakticky vhodně pracovat s didaktickými cíli podle potřeb cílové skupiny
 • schopen kriticky hodnotit vzdělávací aplikace podle toho, jaké edukační cíle plní
 • umět vybrat vzdělávací aplikace pro svou výuku podle předem stanovených kritérií (cílová skupina, cíl výuky, témat apod.)
 • schopen postavit lekci s využitím vhodných vzdělávacích aplikací

Zkoumání možností a limitů nových technologií s Leap Motion

Jan Martinek

Nové technologie chápeme skrze analogie s technologiemi, které už umíme používat. Že nějakou technologii umíme používat ale znamená, že jsme našli její "výhody" a těm jsme přizpůsobili to, co děláme.

Jednoduchý příklad: Mnozí studenti si při práci na seminárce někde bokem připraví pár poznámek a osnovu a následně sepíší celou práci od úvodu k závěru, hezky postupně (a nakonec dodělají bibliografii). Počítač tak v samotném procesu psaní ulehčí jen přepisování překlepů. Vychází to z toho, jak jsme zvyklí psát delší práce ze školy, tedy rukou: začneme vlevo nahoře a prostě píšeme. Propiska a s ní psaní rukou (bez nůžek obtížně editovatelné) tedy velmi ovlivňuje, jak pracujeme s počítačem.

Ovladač Leap Motion už není novinkou, ale nemá pevné místo v našich životech. Stále je možné prozkoumávat jeho možnosti a nacházet jeho jedinečné výhody i omezení. Během workshopu si v rychlosti ukážeme, jak technologie vypadá, jaké jsou její vlastnosti (jak vypadají data, která ovladač produkuje) a následně budeme ve skupinkách vytvářet možná využití a kriticky je hodnotit.

Součástí workshopu není programování aplikací. Kdybychom však objevili něco zajímavého, můžeme během Letní školy vytvořit prototyp dané věci, který bude fungovat v internetovém prohlížeči (když se najde zručnější programátor, tak samozřejmě i něco jiného).

Účastník bude na konci semináře:

 • chápat, jak vypadají omezení inovace, která jsou daná naším porozuměním
 • dané technologii umět navrhnout a popsat užití nové technologie
 • popsat případ užití
 • nastínit výhody nové/jiné technologie oproti stávající
 • kriticky přemýšlet o technologii
 • porozumět dobře vztahu mezi technologií (zde daty, která produkuje ovladač) a jejím užitím
 • chápat umět odhalit problémy užití nové technologie
 • znát detaily, výhody a problémy ovladače Leap Motion

Emoce na paškálu

Gábina Šimková

Pro absolvování workshopu je nutné mít vstupní dovednosti na úrovni mírně pokročilý či pokročilý. V úvodu bude proto proveden rozřazovací test, který ověří, zda danými dovednostmi disponujete v dostatečné míře. Testovány budou především: pláč na povel, přesvědčivá zklíčenost, ryzí nadšení, neskrývaný údiv. Pokud se prokáže, že jsou vaše dovednosti dostatečné, stanete se součástí testované vzorku, na kterém bude proveden 40 minutový experiment, jehož výstupem bude schopnost probandů pracovat se specializovaným softwarem pro detekci emocí a návrh integrace takového softwaru do reálného vyučovacího procesu, ve kterém by měl sloužit především jako zdroj informací o chování studentů, kteří se výuky neúčastní osobně, ale asistovaně (skrz e-learning či webinář).

Účastník bude na konci semináře:

 • znát nástroje pro automatickou detekci emocí
 • chápat možnosti využití těchto nástrojů ve vzdělávání
 • umět plakat, jásat a smát se na povel

Prototypování herních mechanik

Zdeněk Záhora & Tom Bártek

Workshopový kurz se zaměřuje na prototypování základních herních elementů ve formě deskové hry. Studenti se naučí analyzovat herní mechaniky, shrnout v navrženém (herním) systému hlavní překážky a rozlišit schopnosti a znalosti potřebné k jejich překonání. Základní designové principy, testování designových hypotéz a iterativní proces tvorby doplňuje závěrečný produkční a marketingový blok.

Účastník bude na konci semináře schopen:

 • rozpoznat základní herní mechaniky
 • cíleně měnit pravidla a systém hry za specifickým cílem na straně hráče
 • identifikovat esenciální překážky, které se hráč musí naučit, aby uspěl (jaké jsou a ve které fázi hry se akcentují)
 • analyzovat hry jako komplexní interaktivní / simulační systémy

Eye Tracking - oční kamera

Čeněk Šašinka

Sledování pohybu očí (též eye tracking) je proces měření pohybu očí v hlavě, případně pohledu. Sledování pohybu očí a pohledu má uplatnění ve studiu vizuálního vnímání a diagnostice, v oboru HCI (human-computer interaction, interakce člověk - počítač), v psychologii a v kognitivní vědě. Tradiční uplatnění nachází sledování pohybu očí ve výzkumu čtení. Dostupnost metod pro sledování očí založených na analýze videozáznamu oka umožňuje využití i v komerční sféře, zvláště v designu a marketingovém výzkumu.

Účastník bude na konci semináře schopen:  

 • teoreticky a prakticky ovládat zařízení Eye Tracking
 • realizovat testování webových stránek pomocí této technologie
 • vyhodnotit získaná data a přetavit je v poznatky o chování uživatele na webu

Tvroba e-knihy v praxi

Martin Krčál a Jan Kříž

Chcete poznat základy publikování e-knih? Chcete si vyzkoušet vytváření e-knihy v praxi? Navštivte náš workshop. provedeme Vás problematikou tvorby e-knih, vysvětlíme použití různých formátů, jejich výhody a omezení a probereme aktuální stav v oblasti e-knih a jejich půjčování. V druhé části si vyzkoušíme vytvoření e-knihy ve volně dostupném softwaru Sigil. Představíme si také další software využitelný pro publikování e-knih. Inspirací pro náš workshop je kniha Jak se dělá e-kniha: příprava elektronických publikací ve formátech ePub a Mobi, kterou letos vydali Vladimír Pistorius a Pavel Kočička.

Účastník bude na konci semináře znát:

 • nejrozšířenější publikační formáty e-knih, jejich výhody a omezení
 • základy tvorby e-knihy ve formátu ePub a Mobi za využití programu Sigil
 • další software pro publikování e-knih
 

Akce, 30. duben 2015

Další aktuální akce

Další aktuality