Menu
Array

Drobky z KISKfóra září 2015

Kontakty, webové adresy, shrnutí, doporučení a další radosti.

Přednášky

Martin Krčál – Život kombinovaných studentů na KISKu (z pohledu učitele)

Martin byl sám kdysi kombinovaným studentem a nyní na KISKu učí. Krom spousty dalších věcí se zabývá kurikulem knihovnických vysokých škol. Na konferenci Knihovny současnosti přednášel o životě kombinovaných studentů s Radkou Římanovou z ÚISKu a Libuší Foberovou z Opavy.

Jana Skládaná, Marta Valešová – Kdo je poučen, nebývá překvapen, aneb kombi na KISKu

Jana s Martou se i přes nesnadnost úkolu vrhly do kombinovaného studia KISKu už podruhé, na magisterském stupni. Co jim pomohlo projít bakalářem a co by měl vědět student kombinovaného studia, aby nebyl (nepříjemně) překvapen?

Hanka Habermannová – Work-life balance (Dopis ze San Francisca)

Hanka, svého času studentka a zaměstnankyně KISKu, odjela pracovně do San Francisca. Odkud odjinud a kdy jindy by s námi mohla sdílet své tipy na vyvážený osobní a pracovní život? Přečtěte si její dopis:

František Dalecký – Jsi svoje práce

František je absolventem KISKu a nyní zde učí kurz o sebeřízeném vzdělávání a MOOC. Pracuje také na Seduo.cz, české platformě pro masové online vzdělávání. Ve své prezentaci uvedl několik inspirativních odkazů, od knih po seriály:

Diskuze

Na závěr KISKfóra diskutovali společně s Jindrou a Míšou nad tématem večera:

  • Jana Skládaná (1. ročník NMgr., KS)
  • Zbyněk Tajovský (2. ročník Bc., KS)
  • Martin Boxan (2. ročník NMgr., KS)
  • Martin Krčál  (vyučující KISK)

Povídali jsme si o tom, jak důležitá je pro pracující studenty podpora okolí, ať už ze strany rodiny či přátel nebo zaměstnavatele. Bylo poukázáno na klíčové prvky studijní opory ze strany školy, na které by ani KISK neměl v případě kombinovaných studentů zapomínat, jako jsou například:

  • dopředu zveřejněné, aktuální, úplné a srozumitelné studijní materiály (vložené heslovité prezentace z přednášek nestačí),
  • s předstihem známé termíny kombinované výuky (takové to malé plánovaní na celý semestr dopředu),
  • nabídka předmětů, které jsou vhodně uzpůsobené pro kombinované studenty (možnost vybrat si z volitelných předmětů takové, které odpovídají zájmu studenta) nebo
  • fungující komunikační kanály mezi kombinovanými studenty a vyučujícími (za zvážení stojí například zveřejněné konzultační hodiny vyučujících na KISKu).

Právě kombinovaní studenti jsou těmi, kdo plánují hodně dopředu. Svou cestu do Brna, plnění úkolů nebo termíny zkoušek, nejčastěji s ohledem na kapacity, které jim dovolí uvolnit jejich zaměstnavatel. Studenti si v diskuzi pochvalovali neocenitelnou pomoc spolužáků na KISKu, kteří jsou s nimi ochotni sdílet studijní materiály, probírat přednášenou látku z hodin, na kterých nemohou být přítomni nebo se společně připravovat na zkoušky. Budujme společně i nadále v kombinovaných studentech pocit sounáležitosti s komunitou, vědomí, že na to nejsou sami, i když se jim to tak někdy v nočních hodinách nad silnou kávou a druhou esejí nemusí zdát. Proč?

Ačkoliv byla diskuze zaměřena na kombinované studenty a studium při práci obecně, věříme, že byla přínosná pro všechny přítomné.

Aktuálně

Lidé na KISKuPhDr. Petr Škyřík, PhD. (pskyrik@phil.muni.cz): Vedoucí KISKu, komunitní kurátor, charismatik, knihofil, horal a otec. Vyučuje VIKBA02 Informační fondy a služby, VIKBB62 Kreativní laboratoř

 

Mgr. Alžběta Strnadová (strnadova@phil.muni.cz): Sekretářka KISKu, styčný důstojník pro komunikaci studijní a organizační agendy KISKu. Vyučuje VIKBB64 Vzdělávající knihovny

Mgr. Pavlína Mazáčová, PhD. (6795@mail.muni.cz): Garantka seminářů k bakalářským a diplomovým pracem, vzdělávání a technologie (projekt INTERES). Vyučuje VIKBA24 Seminář k bakalářské diplomové práci I, VIKMA12 Seminář k magisterské diplomové práci II

PhDr. Martin Krčál, Dis. (krcal@fss.muni.cz): Knihovník, zakladatel Knihovny Na Křizovatce, garant bakalářského kurikula, koordinátor praxí a stáží (Jobbox). Vyučuje VIKBA04 Metody knihovnické práce, VIKBA20 Elektronické informační zdroje

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, PhD. (sucha@phil.muni.cz): Garantka magisterské profilace Design Informačních služeb, výzkum a metodologie (nejen) v prostředí knihoven (Libdesign). Vyučuje VIKBA12 Metodologie pro informační studia a knihovnictví, VIKMA14 Aplikační seminář 1 (APLS)

PhDr. Pavla Kovářová, PhD.(kovarova@phil.muni.cz): Odborná asistentka, informační bezpečnost a politika, informační gramotnost (projekt CEINVE), garantka magisterské profilace Technologie ve vzdělávání. Vyučuje VIKMA10 Informační politika, VIKBB45 Rozvoj IT kompetencí

PhDr. Michal Lorenz, PhD. (lorenz@phil.muni.cz): Odborný asistent, informační věda a člověk v informační společnosti, filozofie informace. Vyučuje VIKBA01 Informační věda 1, VIKMA13 Informace, komunikace, myšlení

Mgr. Michal Černý (cernymichal@mail.muni.cz): Metodik, odborník v oblasti vzdělávacích technologií (projekt INTERES). Vyučuje VIKBA14 Digitální komptetence, VIKMB41 Vzdělávací technologie

Mgr. Jan Martinek (janmartinek@mail.muni.cz): Odborný pracovník, UX, design thinking, kritická teorie, garant magisterské profilace Informační a datový management, pochybnosti, systém, protest a web KISKu. Vyučuje VIKBA05 Transformace dat pomocí počítače, VIKBB24 Kritická teorie a inovace: kde jsme a co s tím?

PhDr. Jiří Stodola (stodola@ics.muni.cz): Knihovník-specialista ve středisku Teiresiás MU, informační věda, teorie informace. Vyučuje VIKBB37 Sémantické aspekty katalogizace

doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, Csc. (kudrnac@phil.muni.cz): Česká literatura 19. a 20. století, informační prameny v kulturním kontextu. Vyučuje VIKBA03 Informační prameny v kulturním kontextu

Konference Libdesign, 22. září 2015

V číslech: přes 160 účastníků, 16 řečníků, 12 témat, 5 lidí v organizačním týmu, 1 grafik, 4 dobrovolníci. U registrace se prodalo 42 sad designových kartiček 35 metod Libdesign, a další máme poptávky v mailu. Pavla, Roman, Ája, Gabriela, Martin a dobrovolníci z KISKu byli skvělí. Všechna videa z konference najdete na motivp.com/shop/konference/Libdesign-2015.

Trekflow

Proč Provětrejte plíce a vyrazte s KISKem na pěší tůru po kraji Malá Haná. Do knihovny v Jevíčku, která je cílem, můžete dorazit hodně (s Petrem) nebo trošku (s Bětkou) vyčerpaní.
Kdy? 24. - 25. 10. 2015
Jak se zapojit? Registrujte se do 19.10. tady. Po termínu zkuste zaťukat u Bětky.
Na koho se obrátit? Alžběta Strnadová, strnadova@phil.muni.cz
Web www.kisk.phil.muni.cz/cs/komunita/3649-trekflow-podzim-2015
 

Prostory na KISKu

Proč KISK je (hlavně v pátek) naším druhým domovem. Buďte součástí pozitivní změny a dejte nám vědět, co vám v prostorách na KISKu chybí, přebývá, vadí nebo co byste rozhodně neměnili.
Kdy? do 30.10.2015
Jak se zapojit? Podněty můžete vkládat do komentářů na FB nebo je poslat emailem.
Na koho se obrátit? KISKfórum, kiskforum@inflow.cz
Web www.inflow.cz/node/12829
 

Knihovníci nemocnici

Proč Prolijte svou knihovnickou krev a darujte ji tomu, kdo jí potřebuje.
Kdy? 14.10.2015
Jak se zapojit? Sledujte aktivitu Knihovníci nemocnici na FB a připojte se k některé ze společných návštěv Transfuzní stanice (Fakultní nemocnice Brno).
Na koho se obrátit? Jana Skládaná, knihovnici.nemocnici@seznam.cz
Web www.inflow.cz/knihovnici-nemocnici
 

MZK – Národní fonotéka

Proč Virtuální národní fonotéka je projektem Moravské zemské knihovny s cílem schraňovat komerční i nekomerční zvuková díla a budovat tak soubornou databázi informací o existenci, lokaci, stavu a zpřístupnění všech zvukových dokumentů nejen v paměťových institucí v České republice. Získejte neocenitelnou praxi na poli metodologie výzkumu a buďte u toho!
Kdy? podzim 2015
Jak se zapojit? Zapojte se prostřednictvím registračního formuláře v nabídce terénních projektů KISKu na www.jobbox.knihovna.cz.
Na koho se obrátit? Filip Šír, filip.sir@mzk.cz
Web www.projekt.narodnifonoteka.cz
 

Terénní projekty

Proč Bez praxe nejsou koláče! Vybírejte z aktuální nabídky terénních projektů zprostředkovaných KISKem. Získejte nové zkušenosti a pár kreditů k dobru.
Kdy? podzim 2015
Jak se zapojit? Vyberte si terénní projekt vašemu srdci nejbližší a kontaktujte Martina. Předmět můžete absolvovat kdykoliv během semestru a nechat si jej uznat v semestru následujícím.
Na koho se obrátit? Martin Krčál, krcal@phil.muni.cz
Web www.jobbox.knihovna.cz
 

Tomáš Bouda a jeho výzkum

Proč Tom hledá participanty do svého výzkumu k disertační práci. O co jde? Hledá 3 studenty VŠ od 2. ročníku výš, ne starší 35 let, kteří běžně čtou na tabletu nebo e-čtečce. Čtete odborné články a knihy? Paráda! Ani četba beletrie však není překážkou.  
Kdy? říjen 2015
Jak se zapojit? Kontaktujte Toma Boudu. Zdrží vás 1,5 hodiny a před samotným rozhovorem vás nechá půl hodiny číst konkrétní článek na svém tabletu nebo e-čtečce.
Na koho se obrátit? Tomáš Bouda, boudatomas@gmail.com
Web  
 

Kentico Software (Kateřina Forétová, Zuzana Flašková)

Proč Kentico hledá do trenérského týmu komunikativní, kreativní a energické lidi se zkušenostmi s tvorbou e-learningových kurzů. Pracovní nabídka je vhodná jak pro absolventy KISKU, tak i pro ty, kteří se aktuálně rozhodují pro nějakou stáž nebo praxi.
Kdy? říjen 2015
Jak se zapojit? Pokud máte o podobnou pozici zájem, pošlete nám životopis a krátký motivační dopis Kateřině Forétové.
Na koho se obrátit? Kateřina Forétová, katerinaf@kentico.com
Web www.kentico.com/company/careers

Akce, 10. říjen 2015

Další aktuální akce

Další aktuality