Menu
Array

Výběrové řízení na pracovní pozice: Community manager, Event manager, Accelerator manager, Evaluátor

Hledáme kolegy a kolegyně do projektu, který pomůže knihovnám nacházet a posilovat roli komunitních center a rozvíjet sociální inovace.

Výběrové řízení: přihlášky posílejte do 9. 4. 2017

O projektu:

V rámci výzvy č. 124 Podpora inovačního prostředí Ministerstva práce a sociálních věcí budeme od 1. června 2017 realizovat tříletý projekt Centrum sociálních inovací ve veřejných knihovnických a informačních službách.

Projekt podporuje rozvoj sociálně inovativních projektů v knihovnách a institucích poskytujících veřejné informační služby v ČR. Cílem je podpořit zejména veřejné knihovny ve snaze nabídnout sociálně prospěšné služby v rámci obsluhované komunity. Vzniká inkubátor projektů sociálních inovací a akcelerační program, dále vzniká mezioborová platforma pro podporu sociálních inovací   v informačních službách. Projekt počítá se zapojením expertů z České republiky i ze zahraničí a   klade velký důraz na měření dopadu a udržitelnost.

„Společně tvoříme knihovny jako nabídku služeb a  informačních zdrojů a otevřeného prostoru pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj.“

– Vize českých knihoven do roku 2020

Pojďte nám pomoci tuto vizi naplňovat. 

Jak pomůžeme knihovnám inovovat?

 • Inkubátor podpoří zavádění inovačního prostředí a inovačních procesů, například designového myšlení.
 • Akcelerátor nakopne vybrané inovační projekty.
 • Rozvoj komunity a vytvoření mezinárodní mezioborové platformy pro podporu sociálních inovací v knihovnách umožní sdílení know-how a zkušeností.

Hledáme klíčové členy týmu

Community manager

 • podpoří vznik a bude pečovat o multidisciplinární síť knihovníků a sociálních inovátorů, kteří chtějí dělat dobré služby a navzájem si v tom pomáhají;
 • mezi jeho/její hlavní činnosti bude patřit networking, správa komunikačních kanálů, šíření informací a know-how.

Event manager

 • bude organizovat pohodlná a hodnotná setkání (od malých schůzek, přes inkubátory až po konference) a starat se, aby měli všichni vždy po ruce potřebné pracovní nástroje;
 • bude se hlavně zabývat pořádáním akcí, produkcí a podporou týmu.

Accelerator manager

 • postaví podpůrný akcelerátor inovačních projektů a bude skrze něj přivádět partnery, zdroje a energii do vybraných projektů v knihovnách;
 • jeho/její hlavní náplní práce bude strategický mentoring, zvyšování impaktu a přivádění nových partnerů.

Evaluátor

 • ve všem, co se stane, bude hledat poučení a bude dbát na měření dopadu a evaluaci;
 • jeho/její hlavní aktivity budou evaluace přínosu projektu (včetně nákladové efektivity) a hodnocení impaktu dílčích projektů podpořených v inkubátoru a akcelerátoru. Bude se podílet na dotazníkových šetřeních, povede výzkumné rozhovory, fokusní skupiny a workshopy.

Co očekáváme?

 • spolehlivost, odpovědnost, pečlivost;
 • schopnost pracovat v týmu i samostatně;
 • dobrou pracovní morálku;
 • výborné komunikační schopnosti, sympatické vystupování;
 • češtinu na úrovni, schopnost dorozumět se anglicky;
 • pozitivní vztah ke knihovnám, inovacím a k dobrým službám;
 • sociální cítění, vztah k sociálním inovacím;
 • dovednosti a zkušenosti, které se váží ke konkrétní pozici (Community manager, Event manager, Accelerator manager nebo Evaluátor);
 • minimálně bakalářský titul. 

Co Vás čeká?

 • práce na projektu s pozitivními společenskými dopady;
 • autonomie a prostor pro vlastní invenci;
 • rozvoj hard i soft skills v oblasti designového myšlení a inovací;
 • ve veřejném sektoru nadprůměrné platové ohodnocení (konkrétně dle pozice, zkušeností a kompetencí). 

Co je dobré ještě vědět?

 • Délka trvání projektu: 3 roky
 • Ideální nástup: 1. června 2017
 • Místo výkonu práce: Brno
 • Upřednostňujeme spolupráci na plný úvazek
 • Další kola výběrového řízení se uskuteční 12. a 19. dubna
 • Pokud máte k výběrovému řízení jakékoliv otázky, ozvěte se projektové manažerce Elišce Bartošové: elusnica@gmail.com.

Jak se přihlásit?

Termín přihlášek: do 9. 4. 2017

Přihlášku podejte přes Google formulář a váš strukturovaný životopis vložte do úschovny k Sabině Kubisové - sekretářce Kabinetu informačních studií a knihovnictví.

Kromě výše uvedených pozic hledáme do projektu také odborníka s akademickou ambicí - Designera sociálních inovací.

 

Nabídka práce, 27. březen 2017

Další nabídky práce

Další aktuality